REGULAMIN

Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem www.minimalse.com.

Regulamin może ulec zmianie, do obowiązków kupującego należy dokładne zapoznanie się z regulaminem przed każdym zakupem.

Właścicielem marki MINIMALSE, oraz sklepu minimalse.com jest firma Minimalse Miłosz Lis, ul. Garbarze 16, 37-500 Jarosław.

Posiada ona wyłączne prawo do prowadzenia sklepu internetowego, reprezentowania marki Minimalse oraz działania w jej imieniu.

Postanowienia regulaminu obowiązują sprzedawcę oraz klientów marki Minimalse.

INFORMACJE O NAS

Minimalse to niszowa marka modowa, której projekty czerpią inspiracje z minimalizmu, futuryzmu i miejskiego stylu życia. Projektujemy i szyjemy w Polsce, z polskich materiałów.

DEFINICJE

- REGULAMIN - regulamin określający zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.minimalse.com.

- SKLEP - sklep prowadzony pod adresem minimalse.com - SPRZEDAWCA - Miłosz Lis właściciel marki Minimalse, oraz firmy Minimalse Miłosz Lis, NIP: 792 229 48 64, REGON: 364714341

- KLIENT - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która skutecznie dokonała rejestracji konta w sklepie internetowym www.minimalse.com poprzez uzyskanie loginu i hasła, oraz dokonała zakupu poprzez zapłatę za towar i wybór formy dostawy.

- PRODUKT - unikatowy element kolekcji marki Minimalse.

PRAWO

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r., nr 16, poz.93 ze zm.); ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827); ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

PRODUKTY

Produkty prezentowane na stronie minimalse.com są unikatowymi elementami garderoby, szytymi i zaprojektowanymi w Polsce. Wszystkie oferowane na stronie ubrania i akcesoria są nowe. Dokładny skład materiałów użytych przy produkcji odzieży marki Minimalse różni się w zależności od produktu i dostępny jest w jego opisie, tam również uzyskać można informacje dotyczące sposobu prania i zasad ogólnego użytku konkretnego elementu garderoby. Wyżej wymienione informacje znajdują się również w dokumentacji dołączonej do każdego zamówienia w formie karty produktu.

CENY I PROMOCJE

Ceny produktów na stronie podawane są w złotych polskich. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, organizowania i odwoływania akcji promocyjnych. Akcje promocyjne nie łączą się ze sobą, a ich regulamin określony jest w dokładnym opisie danej promocji. Do ceny zakupy doliczyć należy koszt wysyłki, zależny od wybranej formy dostarczenia produktu. Ceny są elementem wiążącym obie strony umowy kupna - sprzedaży.

LOGOWANIE

W celu dokonania zakupu w sklepie, klient zobowiązany jest do rejestracji za pomocą dostępnego na stronie formularza, w celu podania wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Dokonanie zakupu za pomocą formularza jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

ZAMÓWIENIA

Wszystkie informacje na stronie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy kupna - sprzedaży, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu prawa cywilnego. W celu zakupu produktów że strony klient jest zobowiązany do złożenia i opłacenia zamówienia, za pomocą dostępnego formularza. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje potwierdzenie na adres e-mail podany w formularzu. Po złożeniu i opłaceniu zamówienia produkt zostaje wysłany do klienta za pomocą wybranej przez niego formy dostawy. Sprzedaż prowadzona jest jedynie na terytorium Polski, w sprawie zamówień poza granice naszego kraju prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego. Do momentu wysłania produktu istnieje możliwość modyfikacji zamówienia po uprzednim kontakcie że sprzedawcą, oraz rezygnacji z zakupu. Termin realizacji zamówienia jest zależny od wybranej formy wysyłki oraz dostępności towaru. Zamówienia realizowane są w dni robocze, od poniedziałku do piątku, z wykluczeniem świąt i dni wolnych od pracy.

DOSTAWA

Czas dostawy wszystkich zamówień zależny jest od ich dostępności oraz wybranej formy dostarczenia paczki. Jeśli w opisie produktu na stronie minimalse.com, nie widnieje żadna dodatkowa informacja czas doręczenia zależny jest jedynie od samego sposobu dostawy. W przypadku informacji „produkt dostępny na zamówienie” do czasu dostawy doliczyć należy czas produkcji, którego dokładne określenie można uzyskać za pomocą formularza kontaktowego.

Dostępne formy dostawy to:

- paczkomaty in post 

- kurier in post

- odbiór osobisty na terenie miasta Rzeszowa

Koszty dostawy ponosi klient, wysokość opłat za dostawę zależna jest od oferty firm kurierskich i może ulec zmianie. Dokładne koszty dostawy dostępne są przy finalizacji zamówienia w zakładce „podsumowanie zakupów” punkt 4 - „wysyłka”. W razie jakichkolwiek problemów z dostarczeniem produktu, należy zgłosić ten fakt poprzez formularz kontaktowy, lub interweniować bezpośrednio u dostawcy usług.

SPOSÓB PŁATNOŚCI

W sklepie dostępne są następujące formy płatności:

- przelew zwykły (na rachunek: Bank Smart, numer: 34 1870 1045 2078 1000 5809 0001, w tytule należy wpisać numer zamówienia)

- tpay (płatność za pomocą serwisu transakcyjnego) Nie ma możliwości płatności gotówką, nawet przy wyborze odbioru osobistego.

POTWIERDZENIE ZAKUPU

Po dokonaniu zakupu klient otrzyma potwierdzenie transakcji. Faktura VAT zostanie dołączona do kupionego produktu w formie fizycznej. W razie potrzeby na prośbę klienta faktura może zostać wystawiona w formie elektronicznej i przesłana na podany w formularzu adres e-mail.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zgodnie z obowiązującym prawem (Dz. U. z 2014, poz. 827) klient ma prawo do odstąpienia od umowy produktu zakupionego na odległość, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wejścia w jego posiadanie (data dostarczenia produktu). W celu odstąpienia od umowy, należy przysłać na adres e-mail sprzedawcy wniosek o odstąpieniu od umowy. Klient ma 14 dni na odesłanie, nieużywanego produktu, sygnowanego oryginalną metką. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi klient. Po dostarczeniu produktu, w przeciągu 14 dni na konto klienta zwrócone zostają wszystkie środki. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zakupu w wypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta. Klient nie ma prawa zwrotu produktu, szytego na zamówienie jedynie w wypadku gdy rozmiar był dopasowywany do konkretnych wymiarów podanych przez klienta a tym samym spersonalizowany.

REKLAMACJE

Zgodnie z prawem, klient ma możliwość zgłoszenia reklamacji w ciągu dwóch lat od zakupu towaru w sklepie. W tym celu należy zgłosić pisemną reklamację towaru na adres kontaktowy sprzedawcy, w której zawrzeć należy: imię i nazwisko klienta, adres, numer zamówienia i dowodu sprzedaży, oraz informację o produkcie, którego dotyczy zgłoszenie i opis jego wady. Do zgłoszenia należy dołączyć zdjęcia wadliwego produktu. Produkt po zgłoszeniu należy dostarczyć pod adres siedziby firmy na koszt własny. Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu 14 dni od daty odebrania przysłanego przez klienta wadliwego produktu. Podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121). art. 556 – 576.

W przypadku stwierdzenia wady przez sprzedawcę, klient składający reklamacje z tytułu rekojmi ma prawo do rekompensaty w formie: 1) wymiany towaru na nowy 2) naprawy towaru przez sprzedawcę 3) odstąpienia od umowy (o ile wada ma charakter niezgodności towaru z umową). Żądanie wskazuje klient. Sprzedawca ma prawo (zgodnie z postanowieniami kodeksu) zaproponować inne rozwiazanie w wypadku gdy wskazane jest niemożliwe, lub gdy czas jego realizacji byłby zbyt długi bądź koszty jego wykonania byłyby zbyt wysokie. W przypadku, gdy sprzedawca stwierdzi, iż wada produktu nie powstała z jego winy, a jest wynikiem niestosowania się klienta do zaleceń prania i użytkowania danej sztuki odzieży lub akcesoriów w sposób niewłaściwy, żądanie zostanie odrzucone z dokładnym podaniem przyczyny.

PRYWATNOŚĆ

Klienci rejestrujący się w sklepie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, rozpatrywania ewentualnych reklamacji, komunikacji z klientem oraz przedstawiana nowych ofert w formie newslettera. Dane osobowe klientów nie będą przetwarzane ani wykorzystywane w innym celu niż te przedstawione powyżej. Dane nie są przekazywane, ani sprzedawane innym podmiotom. Klient może zażądać dostępu do swoich danych, poprawienia ich, zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia. W celu wykonania, którejś z wymienionych czynności należy skontaktować się ze sklepem.

W celu dostarczania pełnowartościowych usług na stronie minimalse.com, na komputerze klienta instalowane są pliki „cookies”, na co wymagana jest zgoda w komunikacie dostępnym na stronie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca ma prawo do zmian funkcjonowania sklepu oraz zmian regulaminowych bez zgody klientów. Wszelkie uwagi dotyczące działania sklepu, czy ewentualnych utrudnień lub nieprawidłowości należy kierować na adres kontaktowy sprzedawcy. Zmiany regulaminowe wchodzą w życie w momencie publikacji ich na stronie minimalse.com w zakładce ”regulamin”. Klient dokonując zakupu zgadza się ze wszystkimi postanowieniami regulaminu, oraz oświadcza, że zapoznał się z jego najnowszą wersją. Brak zgody na oświadczenia regulaminu uniemożliwia dokonywanie zakupów w sklepie. W przypadku ewentualnych sporów lub reklamacji właściciel marki MINIMALSE dokona wszelkich starań do polubownego ich załatwienia. W przypadku gdy taka możliwość wykraczałaby poza zakres sklepu, sprawa kierowana będzie do organów właściwych, zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku spraw, o których nie wspomniano w regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.